Přeskočit na: navigaci

Univerzita
Jana Amose Komenského Praha


Orbis Communicationis - Číslo 5 - Duben 2020

V této chvíli pro Vás připravujeme nové číslo.

Buček
Mediálne dialógy alebo grilling respondentov

Hashemi
Výjimečný divadelní počin: Mejerchold (brněnské představení činoherního studia JAMU)